Hoppa till innehåll

Hyresgäster hos Helsingborgshem får förtur till nybyggda lägenheter på Högasten

För att öka rörligheten på bostadsmarknadens mest eftertraktade lägenheter, de med lägst hyra, erbjuder Helsingborgshem de hyresgäster som idag betalar de lägsta månadshyrorna förtur till en nybyggd lägenhet på Högasten.
–Vi har sedan 2016, med gott resultat, arbetat med olika typer av nyproduktionsförtur. Fler lägenheter, spridda över hela Helsingborg och merparten med låga hyror har kommit ut på marknaden tack vare denna stimulans, säger Sofie Lilja, verksamhetsutvecklingschef på Helsingborgshem.

För att möta den ökade rörligheten i samhället i stort, inte bara i Helsingborg utan i hela Sverige är det nödvändigt att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Nyproducerade lägenheter har i sig en positiv inverkan på människors möjligheter att hitta en ny bostad eftersom flyttkedjor skapas i flera led. Förutom att bygga nytt har Helsingborgshem i de senaste nyproduktionsprojekten arbetat strategiskt med olika typer av nyproduktionsförtur för att stimulera rörligheten på bostadsmarknaden ytterligare.

–Vårt mål är att det ska bli lättare att hitta en ny och mer passande bostad när livssituationen förändras. I samband med nyproduktionsprojektet Grönkulla Gård på Drottninghög blev 62 lägenheter i vårt befintliga bestånd lediga tack vare att hyresgäster valde att flytta till en nyproducerad lägenhet. Majoriteten lämnade en billigare lägenhet som blev ledig för någon annan att söka, säger Sofie Lilja.

I april börjar uthyrningen av 67 nybyggda lägenheter på Högasten. 27 av dessa lägenheter, 40 procent, kommer hyras ut med boendeförtur till Helsingborgshems befintliga hyresgäster.

–Vi erbjuder boendeförtur till de hyresgäster som idag bor i en lägenhet i vårt lägsta prissegment eftersom det är dessa lägenheter vi vill ska komma ut på marknaden. Bor du i en trea innebär det att du högst får ha en månadshyra på 7200 kr, berättar Sofie Lilja.

Det finns hyresgäster som vill flytta till något annat men som stannar kvar i nuvarande lägenhet för att de saknar köpoäng. För att få boendeförtur kräver Helsingborgshem därför inga köpoäng utan det är boendetiden i den nuvarande lägenheten som avgör vem av de sökande som får lägenheten.

–Boendeförtur utan krav på köpoäng öppnar dörrar för befintliga hyresgäster att få en lägenhet som bättre matchar deras behov. Det känns extra bra att erbjuda boendeförtur i detta projekt eftersom våra befintliga hyresgäster på Högasten visat intresse för mer tillgänglighetsanpassade lägenheter i hus med hiss, säger Sofie Lilja.

För att en hyresgäst ska få boendeförtur till en nybyggd lägenhet på Högasten får nuvarande hyresnivå (grundhyran) inte överstiga månadsbeloppen nedan.

Antal rumMaximal hyra för boendeförturHelsingborgshems totala antal lägenheter i detta segment
1-2 rum & kök5 800 kr3 400
3 rum & kök7 200 kr2 100
4-5 rum & kök10 000 kr1 300

Läs mer om de nya lägenheterna och boendeförtur här