Hoppa till innehåll

Ny detaljplan för etapp 2 på Grönkulla

Drottninghög

 

Under augusti lämnas en ansökan om ny detaljplan in för etapp 2, som omfattar Grönkullagatan 1, 3, 5 och 7. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga fler bostäder eftersom ett av målen för projekt DrottningH är att på sikt dubblera antalet bostäder på Drottninghög.

En detaljplan visar vad marken får användas till och hur stora hus som får byggas där. När ett förslag till ny plan är färdigt kommer det att finnas möjlighet för boende och andra intresserade att titta på förslaget, ställa frågor och komma med synpunkter.

Parallellt med ansökan om ny detaljplan för etapp 2 så ligger vi i startgroparna för den första ombyggnaden av det som kallas etapp 1, och omfattar Grönkullagatan 9, 11 och 13. Läs mer om den första ombyggnaden här

Förändringsarbetet på Drottninghög kommer att pågå under många år och kommer så småningom att omfatta alla hus och bostäder. En del kommer att byggas om och andra kan komma att rivas för att ge plats åt nya och fler bostäder. Det är ännu inte bestämt hur många eller vilka hus som ska byggas om och vilka som kan komma att rivas. Men inga hyresgäster kommer att bli utan bostad. Vi hjälper till att hitta andra bostäder när det behövs.

Du som har frågor eller funderingar om förändringarna på Drottninghög är varmt välkommen att kontakta oss:
Li Hautala: 042-20 80 56 eller li.hautala@helsingborgshem.se
Daniel Kirschner: 042-20 80 51 eller daniel.kirschner@helsingborgshem.se

Mer om utvecklingen av Drottninghög och projekt DrottningH