Hoppa till innehåll

Vackra växter och naturliga mötesplatser på Elineberg

Vackra växter och naturliga mötesplatser på Elineberg

Vackra växter och naturliga mötesplatser på Elineberg
Planeringen av utemiljön, kring både nya och befintliga hus, på Elineberg är i det stora hela klart. Landskapsarkitekterna har fått i uppdrag att skapa naturliga kopplingar mellan husen och Jordbodalen. Samtidigt som de nya husen ska integreras med de gamla för att skapa en harmonisk helhet.
Växterna som är på förslag ger en härlig variation av buskar, perenner och träd i en färgskala som domineras av vitt, blått och violett. Exempel på växter är bukettapel, fackelblomster, fläder, jättedaggkåpa och fjärilsbuske.

Den nya utemiljön ska uppmuntra och förenkla umgänge för alla åldrar. Vi skapar mötesplatser i form av boulebana, lekplats, spontanlekytor, grillplatser och med våra odlingslotter. Här är en översikt av utemiljön i pdf-format

Är du intresserad av en lägenhet på Elineberg? Anmäl dig senast den 19 augusti.
Gör intresseanmälan här