Hoppa till innehåll

Ny lokal för butik på Drottninghögs centrum

Idag tecknades ett nytt hyresavtal för butik på Drottninghögs centrum. Det innebär att det även fortsättningsvis kommer att finnas en servicebutik med postservice för boende och besökare i denna del av Helsingborg.  

Idag, fredag den 21 december, har Helsingborgshem och Bröderna Pellinen Livs AB, tecknat avtal om ett nytt hyreskontrakt för en servicebutik på Drottninghögs centrum i Helsingborg. Den 135 kvm stora lokalen är den före detta restaurangen Tabbouli på andra sidan torget, Blåkullagatan 3. Tillträde till den nya lokalen är den 27 december och flytt från ICA-butiken startar på en gång. Den nya butiken öppnar preliminärt vid månadsskiftet februari/mars. Om cirka ett år planerar Synskadades Riksförbund i lokalen intill att flytta till andra lokaler och då kommer butiken att expandera.

– Det är mycket glädjande att vi nu har landat i en gemensam överenskommelse kring en av de lösningar som vi sedan länge diskuterat. På detta sätt säkrar vi en närbutik med postservice för boende och besökare på Drottninghögs centrum, säger Helena Fremle, affärsområdeschef Boendeutveckling och Service.

På Drottninghög pågår många spännande projekt och tillsammans med andra aktörer både renoverar Helsingborgshem och bygger nytt. Som en del av detta utvecklas också Drottninghögs centrum. Inom Drottninghögs centrum kommer Magnolia Bostäder att bygga cirka 35 hyreslägenheter, ett nytt vårdboende med cirka 70 lägenheter och en ny vårdcentral. För att kunna förverkliga detta kommer huset med ICA-butiken att rivas. Rivningen startar i början av nästa år. Byggstart är planerad till sommaren 2019.

Färgmarkering kartan: Orange – rivning i etapper. Grön – rivning etapp 1. Blå linje – avstängda p-platser och hänvisning för gående. Röd linje – in- och utfart.