Hoppa till innehåll

Vi har vunnit Bopriset 2018

Att lyssna på och prata med boende är viktigt när vi rustar upp. Det är en av anledningarna till att vi har fått Bopriset 2018. Vi är väldigt glada och stolta och vill använda prispengarna på 100 000 kronor till ökade simkunskaper för barn och unga.

Bopriset är ett nyinstiftat pris som delas ut av Boinstitutet med stöd av Svenskt Tenn till minne av Josef Frank. Det är en del av Boinstitutets arbete för att lyfta fram hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad med en mix av olika boende- och upplåtelseformer.

På plats för att ta emot priset var Lars Hansson, styrelseordförande och Jonas Hansson, VD.
– Vi är väldigt glada över utmärkelsen. Vägen till framgången är engagerade medarbetare och att vi lyssnar på och har en aktiv dialog med boende, stadens olika förvaltningar och andra samarbetspartners. En gemensam syn har också underlättat för styrelsen att kunna fatta framtidsinriktade beslut i brett samförstånd. Vi funderar över hur prispengarna bäst kan användas för barn och unga och vill satsa på simundervisning i samarbete med Drottninghögsbadet med flera, säger Lars Hansson, ordförande i Helsingborgshem.

Helsingborgshem nominerades av Hyresgästföreningen norra Skåne och nomineringen lyder så här:
Stadsdelen Drottninghög i Helsingborg är ett klassiskt miljonprogram i behov av förändring och när Helsingborgshem för några år sedan gjorde 300 intervjuer med boende och lyssnade på önskemål, behov och drömmar för boendet, startade en förändringsresa. En förändring där dialog och lyhördhet var en central del inför den renovering och upprustning som så väl behövdes. Intervjuerna gjordes vid hembesök av Helsingborgshems personal och vid behov användes tolk.

Hela områdets omvandling startade med två renoveringsetapper. Den första etappen blev klar 2016/2017 och omfattade renovering av tre byggnader/hus med drygt 50 lägenheter. Den andra etappen blev klar 2017/2018 och omfattade renovering av tre hus med drygt 55 lägenheter. Samtliga hyresgäster godkände renoveringen/åtgärderna. För att nå dit gjordes flera olika insatser. Intervjuer, hembesök, boenderåd, till- och frånval i lägenheten och praktisk hjälp till exempel. Genomgående lades stort fokus vid dialogen med hyresgästerna. Det var en process som tog upp emot tre år och därefter har dialogen fortsatt som en viktig del under hela områdets utveckling.

Efter renoveringen höjdes hyran med cirka 30 %. Den nya hyran fasas in under fem år vilket gjorde att hyresgästerna fick möjlighet att anpassa sin ekonomi och tid att vänja sig. Helsingborgshem arbetar evidensbaserat och målmedvetet med att utveckla Helsingborgs stadsdelar för att på olika sätt öka attraktiviteten. Visionen är att Helsingborg ska bli en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Det konkreta arbetet tar sin utgångspunkt i en arbetsmodell som tagits fram i samarbete med forskning inom stadsdelsutveckling vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Med avstamp i denna modell samarbetar vi tillsammans med Helsingborgshem och Helsingborgs stad för att utveckla Drottninghög till ett område där både boende och besökare trivs och vill vara. Utvecklingen sker med ett långt perspektiv, 20 år istället för fem eller tio år som det vanligtvis är.

För att skapa större variation mellan äldre, nybyggt, olika verksamheter och upplåtelseformer kommer en del av husen att rivas. Samtidigt bygger Helsingborghem och andra aktörer nytt, både högre flerfamiljshus med bostadsrätter och lägre hus med uteplatser. En del hus renoveras och de som ska renoveras längre fram har fått fasaderna tvättade och målade. För att öka tryggheten i området har bland annat innergårdar och grönytor fräschats upp och en del entréer byggts om.

Helsingborgshem arbetar för att ungdomar ska ha en naturlig plats på Drottninghög och de driver bland annat Drottninghögsbadet som är ett populärt utomhusbad. Sommaren 2018 var det 35 000 besökare och simskola för 4000 barn. Varje sommarferie anställer de ungdomar från området, tar in kända graffitikonstnärer som utbildar barn och unga på områdets konstplank, och i ett samarbete med Stadsteatern satte de upp East Side Story med utsålda föreställningar. Området behöver också öppnas upp och kopplas ihop med övriga Helsingborg och här är stadens satsning på den nya snabbussen Helsingborgsexpressen ett exempel som bidrar till ökad tillgänglighet för både boende och besökare. I området kommer också ny förskola, skola, nya parkområden. Under våren 2018 invigdes till exempel en ny körsbärslund med omkring 100 nyplanterade körsbärsträd. En del i utvecklingsarbetet för Drottninghög innebär att olika aktörer samarbetar. Det ger ökad utvecklingskraft och ökat engagemang. Det ger också olika typer av lägenheter, upplåtelseformer och skapar möjligheter för fler verksamheter.

Idag är flera på gång att bygga på området; Fastighetsbolaget Tornet, Stenströms Skjortfabrik, HP Boendeutveckling, Magnolia Bostad och Riksbyggen. Helsingborgshems 67 nybyggda lägenheter på Grönkulla Gård på Drottninghög är precis klara och i dagarna flyttar de första hyresgästerna in. De allra flesta lägenheterna hyrdes ut med förtur, där 62 av de 67 nya hyresgästerna redan bor hos Helsingborgshem. Ett 20-tal bor sedan tidigare på Drottninghög medan andra kommer från andra delar av Helsingborg. Förutom att frigöra lägenheter med en billigare hyra är förtur ett sätt att locka nya invånare till Drottninghög och en möjlighet för de som redan bor på Drottninghög att göra boendekarriär.

Sammantaget ser jag detta som en förändringsresa där dialog och involvering med boende står i centrum och många olika aktörer arbetar tillsammans. Olika typer av bostäder, miljöer, kommunikationer, parker, utbud, skolor ger en helhet i utvecklingen som visar att allt hänger ihop. Det är detta som gör att jag vill nominera Helsingborgshem till Bopriset.

Merete Sundholm, regionordförande Hyresgästföreningen region norra Skåne