Hoppa till innehåll

Ny studie: Nyproduktion gynnar hela bostadsmarknaden

Flyttkedjor

Flyttkedjor
Vi har under två års tid kartlagt flyttkedjor som skapats när 460 bostäder byggts i fem olika projekt. Nu presenterar vi studien som visar att de nybyggda lägenheterna har gjort det möjligt för 883 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg. De bostäder som blivit lediga har erbjudit en bred variation och varit utspridda över hela staden.

Såväl Boverket som SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsorganisation) betonar betydelsen av att bygga nytt för att öka rörligheten på bostadsmarknaden med syfte att befintliga bostäder ska utnyttjas mer effektivt. Samtidigt har det saknats större studier som visar nyproduktionens effekter på rörligheten liksom om de flyttkedjor som uppstår verkligen når ut i bostadsområden med låga hyror.

Av de 883 hushåll som funnit en ny bostad är det 89 hushåll som fått in en fot på den reguljära bostadsmarknaden och lämnat föräldrahem, andrahands- eller korttidsboenden. Den geografiska uppföljningen visar att flyttkedjorna når ut på bred front i stadsdelarna och skapar rörlighet mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer. Av de 515 bostäder som blev lediga i Helsingborg var 298 hyresrätter, 109 bostadsrätter och 108 villor/hus. Dessutom har 279 hushåll kunnat flytta in till Helsingborg tack vare nyproduktionen och de flyttkedjor som genererats.

På vår sida om flyttstudien kan du läsa hela rapporten.

Kontaktuppgifter
Sinna Broberg, marknadsanalytiker, Helsingborgshem
Tel. 042-20 80 58