Hoppa till innehåll

Nya bostäder och utemiljösatsning på Husensjö

ellarosadraft3_957px

Vi håller kvar vid vår höga nybyggnadstakt och planerar för 60 nya lägenheter på Husensjö. De nya bostäderna stärker hyresrätten i ett populärt område där andra upplåtelseformer dominerar idag. Projektet innebär också en satsning på utemiljön, med fokus på ökad trygghet och inbjudande mötesplatser, som kommer alla på området till del och bidrar till att stärka områdets attraktivitet ytterligare.

Vi fortsätter utveckla staden genom ett brett utbud av bra, hållbara och prisvärda bostäder och genom att skapa attraktiva bostadsområden där människor trivs. Genom att tillföra 60 varierade och välplanerade lägenheter på Husensjö ger vi nu fler möjlighet att bo i detta omtyckta område.

De nya hyresrätterna ökar variationen av bostäder på Husensjö och tillför en standard och planlösningstyp som kompletterar dagens bebyggelse från 80-talet. De stärker också hyresrätten i en populär del av staden där äganderätt och bostadsrätt dominerar idag.

Lägenheterna, som består av 2:or och 3:or, kommer att byggas i två punkthus, efter en detaljplaneändring av området kring Tyringegatan. I utformningen av bostäderna har månadskostnaden stått i fokus och lägenheterna kommer att ha en modern men enkel grundstandard.

– Vi har jobbat med material och funktioner för att hålla nere månadskostnaden utan att för den skull göra avkall på kvaliteten. Men det viktigaste bidraget till en lägre månadskostnad är att vi skapat planlösningar som ger trivsamma och välfungerande lägenheter samtidigt som de är mycket yteffektiva, säger projektledare Emma Järund.

Förutom fler bostäder på Husensjö tillför vi också kvaliteter som gagnar alla boende i området, genom satsningar på utemiljön med inbjudande mötesplatser, grönska och trygghetsåtgärder, vilket ytterligare stärker områdets attraktivitet. Det blir också en modernare avfallshantering med källsorteringskärl under mark samt en ny gemensamhetslokal och övernattningslägenhet i de nya husen.

– Att skapa fler bostäder i redan bebyggda områden är ett viktigt bidrag för att möjliggöra stadens tillväxt och utveckling. Med det här projektet ger vi Husensjö en större bredd av boendealternativ och ser samtidigt till att utveckla kvaliteter i området som gagnar alla som bor där, säger vd Jonas Hansson.

Byggstarten är beräknad till slutet av året och inflyttning sker under våren 2017.