Hoppa till innehåll

Satsningar på trygghet och skötsel ger resultat

NKI_960

Hela 65 % av våra hyresgäster tog chansen att tycka till i vår nöjd-kund-mätning som skickades ut i våras, vilket visar på ett stort engagemang bland våra boende som vi är väldigt glada för. Årets resultat visar bland annat att man känner sig tryggare, trivs där man bor och att man trivs med Helsingborgshem som hyresvärd.

Av undersökningens fem olika frågeområden visar fyra på bättre resultat än föregående mätning som gjordes 2013:

  • kontaktmöjligheter
  • skötsel
  • hur man ser på sitt bostadsområde och på att bo hos Helsingborgshem
  • upplevd trygghet

Just att känna sig trygg där man bor är en grundförutsättning för trivsel och ett viktigt fokusområde för oss. Vi jobbar på flera olika sätt med trygghetsfrågor för att våra kunder ska känna sig tryggare både i och kring sin bostad. Vår trygghetscertifiering, där vi skräddarsyr ett åtgärdspaket till varje fastighet, är unik och nu får vi en bekräftelse från våra hyresgäster på att satsningen är rätt. I de tre fastigheter på Högaborg som först blev certifierade har synen på tryggheten i bostadsområdet höjts med 19 procentenheter, från 48 till 67, vilket är en markant förbättring.

Vi ser också att den upplevda tryggheten ökar i områden där vi genomfört andra typer av trygghetsrelaterade åtgärder. Där tryggheten ökat som mest, i Kattarp och Påarp, har vi till exempel ökat vår egen närvaro och gjort förbättringar i utemiljön. På Drottninghög, där vi också har en hög närvaro och gör sociala insatser med fokus på gemenskap, delaktighet och på att ge barn och unga möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid, har också trygghetsresultaten ökat kraftigt.

– Det är glädjande att se att våra satsningar på trygghet verkligen gör skillnad i människors vardag. Vi kan fortfarande se stora variationer i trygghetssiffrorna mellan våra bostadsområden och det är vi inte nöjda med. Vi kommer att fortsätta satsa på olika former av åtgärder för att höja tryggheten i de områden som visar lägst trygghetssiffror, säger Emma Persson samordningschef och ansvarig för kundservice.

Förutom den förbättrade tryggheten visar undersökningen att våra hyresgäster uppskattar vår service. Inte minst bemötandet vid felanmälan och från reparatören får gott resultat där 92 procent respektive 91 procent anser att bemötandet varit bra eller mycket bra.

Att det är rent och snyggt i och kring fastigheten och att utemiljöer är välskötta är viktigt för våra hyresgäster och vi tog fasta på den nedgång vi såg i förra mätningen. Arbetet med detta från vår områdespersonal och den egna trädgårdsgrupp vi inrättat ger nu resultat och hyresgästernas betyg för utemiljön har höjts i 20 av 30 områden. Ett exempel är Kattarp där utemiljön gått från näst sämst resultat 2013 till näst bäst i år.

Det femte frågeområdet, värme/ventilation/vatten, visar samma resultat som 2013, bortsett från värmekomfort sommartid där vi ser en försämring. Vi vet att en del hyresgäster hade svårt att få behaglig inomhustemperatur under värmeböljan sommaren 2014 och det kan vara en del av förklaringen. Det finns också förbättringspotential när det gäller individuell mätning och debitering av värme och vatten där vi trots de senaste årens arbete med finjustering av både teknik och kommunikation inte lyckas leva upp till hyresgästernas förväntningar.

Nöjd-kund-mätningen genomförs vartannat år och skickas ut till alla hyresgäster. Att så många som 65 % väljer att svara tyder på ett stort engagemang för boendefrågor och är en viktig del i hur vi styr och planerar vår verksamhet.

– Hur kunderna upplever sitt boende och kontakten med oss är den mest värdefulla återkopplingen vi får och vi är glada att så många tar sig tid att svara på frågorna. Vi kommer nu att analysera resultaten ända ner på fastighetsnivå och skapa åtgärdsplaner för att komma tillrätta med det som våra kunder upplever inte fungerar tillräckligt bra, säger Emma Persson.

På frågan hur det är att bo hos Helsingborgshem svarar 88,7 procent att de är nöjda eller mycket nöjda.

Bland dem som svarade på undersökningen lottade vi fem vinnare av en hyresfri månad. Vinnarna har nu meddelats.

Fler resultat från undersökningen (pdf)