Hoppa till innehåll

Nya kontor och mötesplatser på Wienertorget på Planteringen

Vi planerar att bygga om den tidigare ICA-butiken på Wienertorget till en kombinerad arbets- och mötesplats. Hit kommer sedan både Helsingborgshem och PlantEra PlantÄra att flytta delar av sin verksamhet.
Genom ett nytt områdeskontor vill vi utveckla vår närvaro på området och förutom att delar av Helsingborgshems personal kommer att ha sin arbetsplats här kommer PlantEra PlantÄra att finnas representerade från start.

Vi tror att detta kommer att bli ett riktigt lyft för hela Planteringen. Förhoppningen är att detta ska bli en naturlig mötesplats för de som bor på Planteringen. Tanken är att lokalen ska utrustas som ett modernt mediatek med avskilda platser för till exempel läxläsning och föreläsningar. Det finns också planer på ett fullt utrustat kök i öppen miljö. På sikt hoppas vi också att fler aktörer väljer att lägga hela eller delar av sin verksamhet här.

Tillsammans med PlantEra PlantÄra vill vi inspirera boende till att starta och vara delaktiga i olika aktiviteter. Sammantaget kommer detta att bidra till att fler människor rör sig i området, något vi också tror kommer öka trivseln och tryggheten.

Bygglovet för att bygga om huset är beviljat och nästa steg är att handla upp entreprenör. Om allt går som planerat kan inflyttning ske redan till hösten nästa år.

Utemiljön på Wienertorget kommer också att förnyas av en landskapsarkitekt. Ombyggnaden av den redan etablerade servicebutiken i grannfastigheten kommer att vara klar redan till årsskiftet och här utökas successivt verksamheten med ett mindre basutbud av matvaror.

En skiss från gården. Nya fönster skapar en ljus och inbjudande miljö både ute och inne.

Här är en första skiss över entrén till den nya arbets- och mötesplatsen. Preliminära skisser.

 

PlantEra PlantÄra
PlantEra PlantÄra arbetar för att Planteringen ska utvecklas på ett positivt sätt. Detta sker genom samarbete och dialog med de som bor, arbetar, driver ett företag eller är aktiv i en förening i området. Namnet PlantEra PlantÄra symboliserar den växtkraft och stolthet som spirar både i stadsrummet och i människors hjärtan. Arbetsmarknadsförvaltningen är processägare för PlantEra PlantÄra som sin tur består av ett team med medarbetare från Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan.