Hoppa till innehåll

Planteringen ska bli tryggare – Helsingborgshem tar ett helhetsgrepp tillsammans med andra fastighetsägare

Planteringen Trygghet. Helsingborgshem

Planteringen är en av de otryggaste stadsdelarna i Helsingborg. Det visar Helsingborgshems kundenkät där hyresgästerna gett tryggheten på området låga betyg.
– För att öka tryggheten har vi startat ett fastighetsägarnätverk på Planteringen. I syfte att ta ett helhetsgrepp började vi med att göra en trygghetsanalys, berättar Inge Gustavsson, bostadschef på Helsingborgshem.

Stiftelsen Tryggare Sverige fick 2021 uppdraget att genomföra en trygghetsanalys av Planteringen. De analyserade den fysiska miljön, gick igenom brottsstatistik, intervjuade boende och verksamma i området och mätte flöden av människor på centrala platser. Analysen resulterade i konkreta åtgärdsförslag för att minska brottsligheten och öka tryggheten i området.

– För att sammanfatta Tryggare Sveriges rapport kan man säga att Planteringen är en isolerad stadsdel omringad av barriärer. Placeringen, mellan industriområden, kan vi inte påverka. Däremot kan vi se till att utformningen av utemiljöerna upplevs inbjudande, tydliga och inkluderande och inte skapar fler barriärer. Och här har vi en del arbete att göra, konstaterar Inge Gustavsson.

Handlingsplaner för att öka tryggheten på Planteringen

Varje fastighetsägare tar nu fram en egen handlingsplan och för Helsingborgshems del handlar det till stor del om att se över utemiljöerna och prioritera aktiviteter och nya flöden av människor framför allt kvällstid på Wienertorget.

– Vi har redan börjat förbättra utomhusbelysningen. Till exempel har vi satt ny fasadbelysning på baksidan av Wienergatan som lyser upp gångstråket under kvällar och nätter och som dessutom gjort så att vi har fått bukt med hänget i ”gatten”, säger Inge Gustavsson.

Ny belysning minskar oönskat häng kvällstid.

Tryggare Sveriges analys visade också på brister i tydlighet i området. Det kan upplevas mycket otryggt och förvirrande om det saknas skyltar med gatunamn och nummer eller om det inte tydligt syns vem som äger fastigheten.

– Man ska inte underskatta betydelsen av att kunna orientera sig. Sitter det en skylt med vår logga visar vi att någon bryr sig om området och att det finns någon att kontakta om något är trasigt, berättar Inge Gustavsson. Därför ser vi över och förbättrar adresskyltar och annan skyltning på området.

Det ska vara lätt att orientera sig.

Wienertorget ska bli en informell mötesplats

Enligt Tryggare Sverige saknar Planteringen en naturlig mötesplats. Wienertorget skulle kunna vara en sådan plats men behöver utvecklas för att locka fler människor att använda platsen.

– Mötesplatsen och co-working-kontoret @Plantan drar allt fler besökare och många korsar torget för att ta sig till bussen. Men vi vill gärna ge människor en anledning att vara på Wienertorget även när affärer och verksamheter är stängda. Vi har idag inte lösningen på hur vi ska göra men det är definitivt något vi ska ta tag i, säger Inge Gustavsson.

Helsingborgshem ser redan resultat. 45 procent av hyresgästerna på Planteringen känner sig trygga i sitt boende, jämfört med 37 procent för ett halvår sedan.

– Det är positivt att våra insatser ger resultat och vi tror att samarbetet med de andra fastighetsägarna, Polisen och berörda förvaltningar inom Helsingborgs stad kommer ta oss en bra bit mot 65 procent trygga eller mycket trygga hyresgäster som är målet för hela Helsingborgshem 2023.

Det här är Stiftelsen Tryggare Sverige

Så här jobbar vi för ett tryggare Helsingborg