Hoppa till innehåll

Slutfas för detaljplan över Grönkulla Västra

Detaljplanearbetet för Grönkulla Västra är inne i slutfasen och förväntas vara klart under våren 2017.

Som en del av visionen att utveckla Drottninghög med fler nya bostäder och ett mer varierat utbud av bostäder pågår just nu stadens arbete med detaljplanen för Grönkulla Västra. Kommunfullmäktige förväntas ta beslut om detaljplanen under våren.  Förslaget gör det möjligt att bygga nya hus med fler lägenheter än idag. Detta innebär att Grönkullagatan 1, 3 och 7 kommer att behöva rivas, vilket  sker tidigast under 2018.

När detaljplanen är beslutad kommer projektsamordnare från Helsingborgshem att ta kontakt med boende för ett personligt möte. Vi kommer att erbjuda en annan lägenhet som så långt det är möjligt motsvarar den man har idag, i första hand inom stadsdelen. Ingen kommer att bli utan bostad. De boende som berörs har fått information i olika omgångar, bland annat genom olika brev och möten.

En del av detaljplanearbetet är att Helsingborgshems styrelse fattar beslut om att huset ska tömmas och processen för att hitta nytt boende till nuvarande hyresgäster kan påbörjas.  Detta beslut togs på styrelsemötet den 9 februari.

Illustration av gång- och cykelbana utmed Regementsvägen

 

Bilden visar en idéskiss över hur området kan komma att se ut i framtiden. Vy från Regemenstvägen.