Hoppa till innehåll

Fokus på trygghet och ny belysning i Ödåkra

Helsingborgshems personal berättar om belysning och trygghet i Ödåkra i Helsingborg.

Svaren i vår kundenkät talade sitt tydliga språk. Hyresgästerna i flera kvarter i Ödåkra var missnöjda med utomhusbelysningen som är mycket viktig för den upplevda tryggheten. I våras påbörjade vi ett större belysningsprojekt och Pierre Fransson, teknisk förvaltare och Caroline Blomquist, ny områdesutvecklare i Ödåkra visar runt på Månskensgatan och Solskensgatan där ny belysning nu lyser upp gångstigar, förråd, lekplats och parkeringar bättre än tidigare.

Gatorna i denna del av Ödåkra har vackra och romantiska namn, Månskensgatan och Solskensgatan, men för att utemiljön ska vara säker och upplevas trygg krävs bättre ljus än det som kommer från himlakroppar. Belysning har en bevisad positiv effekt på tryggheten och kan i bästa fall reducera brottslighet skriver stiftelsen Tryggare Sverige i sin handbok BoTryggt2030.

För att bidra till trygghet ska belysningen:

  • Lysa upp så att du ser bra. 
  • Underlätta för dig att orientera dig. 
  • Ge dig en god rumsuppfattning. 
  • Belysa rätt saker. 
  • Inte vara bländande eftersom det kan ta upp till 30 minuter innan du kan se normalt igen efter att ha blivit bländad.  
  • Ge dig och dina grannar kontroll under dygnets mörka timmar och 
  • gärna bidra till att fler rör sig ute. 
Trygghet_Belysning

En genomtänkt belysning skapar förutsättningar för trygghet

I Ödåkra har Helsingborgshem framför allt radhuskvarter med stora grönytor och många gångstigar. Dessa har fram tills nu kantats av gammal originalbelysning från när husen byggdes. Pierre berättar att vi har använt våra erfarenheter från trygghetscertifieringarna för att komma till rätta med den dåliga utomhusbelysningen. Vi har fokuserat på just gångar och ytorna kring husen. Numera sitter det lampor vid varje förråd och lyktstolparna har blivit fler och fått ny LED-belysning. Längs gångstigar lyser så kallade pollare upp och visar vägen. 

Trygghet Belysning

I mitten av området ligger en grönyta med en lekplats som har fått speciell effektbelysning i olika färger. Tryggare Sverige menar att denna typ av belysning bidrar till god stämning, mer interaktion och användning samt mer trivsel. Vi får se vad barnen och deras föräldrar i Ödåkra tycker. 

Caroline berättar att satsningen på bättre utomhusbelysning redan har gett effekt i kundenkäten. I december 2020 var 61 procent av hyresgästerna nöjda eller mycket nöjda med belysningen i Ödåkra. Den 1 november i år var siffran 79 procent.  

Behövs det mer belysning?

Pierre konstaterar att det är nu när den nya belysningen är på plats som vi märker var vi behöver komplettera med ytterligare lampor för att öka tryggheten. Det finns redan planer på att byta miljörummens plåtdörrar till dörrar med glasparti. Det är alltid tryggare om du innan du går in i ett rum kan se om någon redan är där inne. Rummet blir dessutom ljusare och trivsammare av dagsljuset. 

Så här jobbar vi för att öka din trygghet

Lär dig mer om trygga och säkra boendemiljöer – Stiftelsen Tryggare Sverige

Om Helsingborgshems kundenkät

En gång per år får alla våra kunder en undersökning om sin lägenhet, sitt område och hur man upplever Helsingborgshem som hyresvärd. Svaren hjälper oss att prioritera och satsa på rätt saker – det som våra kunder tycker är viktigast. Resultatet är också en bra värdemätare och återkoppling på våra insatser.