Hoppa till innehåll

Trygghetssatsning på Fredriksdal

Man öppnar entréport med låsbricka efter att huset trygghetscertifierats.

Sedan 2013 har vi trygghetscertifierat 55 fastigheter med över 4 000 lägenheter. Trygghetscertifiering innebär att vi erbjuder ett paket av åtgärder som skapar trygghet hela vägen från bilparkeringen fram till lägenheten. I våras var det dags på Fredriksdal.

– Vi har beställt plaketterna som talar om att husen är trygghetscertifierade och det återstår även för oss att besiktiga alla de trygghetsåtgärder som vi har gjort. Jag hoppas att de som bor här redan märker en tydlig förändring, säger Johan Paulsson, teknisk förvaltare på Helsingborgshem.

Johan och en ekorre möter upp på gården till Vaktgatan 1, 3 och 5.

– Inget annat område har så många ekorrar som Fredriksdal. Kanske är det de stora grönytorna och de höga träden som lockar. Utemiljön är fin här och att se över den ur trygghetssynpunkt är en självklarhet när vi trygghetscertifierar, berättar Johan.

Gångstigarna utanför husen som vi har trygghetscertifierat kantas nu av fler och bättre LED-armaturer och de överbyggda cykelplatserna har också fått ny belysning.

– Trygg belysning ska sprida sig utan att blända. Jag tycker det är riktigt smart att lamporna i trapphuset nu tänds automatiskt när belysningen där ute är tänd. Kommer du hem när det är mörkt är det redan tänt i trappan. Det gör det svårare för obehöriga att vara där utan att någon lägger märke till det, berättar Johan.

I våras drog vi i gång trygghetscertifieringen i 12 trappuppgångar på Vaktgatan.

– Vi trygghetscertifierade höghuset på Vaktgatan 1D när det byggdes och Vaktgatan 1A-C och 3A-D trygghetscertifierade vi i samband med en större renovering, berättar Johan och öppnar porten till Vaktgatan 5A med sin passagebricka.

När vi trygghetscertifierar sätter vi in elektroniska passagesystem. De är säkrare än användandet av vanliga nycklar.

– Du slipper oroa dig över att nycklar ska kopieras och komma i fel händer. Passagesystemet används till alla gemensamma utrymmen och vi programmerar det så att bara de hyresgäster som behöver ha tillgång kan komma in. Till passagesystemet kopplar vi även en porttelefon vilket hyresgästerna brukar uppskatta, säger Johan.

Standardhöjande åtgärder höjer hyran

Just elektroniskt passagesystem är en standardhöjande åtgärd som påverkar hyran. Förutom elektroniskt passagesystem innebär också säkerhetsdörr, digitalt bokningssystem till tvättstuga, säkerhetsklassat förråd och vissa typer av cykelparkeringar en hyreshöjning. De flesta, för att inte säga alla hyresgäster, gillar trygghetscertifieringen men för en del är en höjning av hyran på cirka 200 kronor i månaden mycket. Hälften av hyresgästerna i en fastighet måste godkänna trygghetscertifieringen för att vi ska kunna göra den.

– Vi inleder alltid trygghetscertifieringen med att vi pratar med hyresgästerna om tryggheten och trivseln i huset och vad en certifiering innebär. Många hyresgäster tycker att dessa åtgärder borde ingå i hyran. Vi förklarar då den hyressättningsmodell vi har i Helsingborg och som är överenskommen med hyresgästföreningen och de privata fastighetsägarna. Utgångspunkten är att det ska vara lika hyra för likvärdiga bostäder. Högre standard innebär högre hyra, berättar Johan.

I en trygghetscertifiering ingår också en rad underhållsåtgärder som inte höjer hyran men som ökar trivseln för de boende.

– I de trygghetscertifierade trapphusen här på Fredriksdal har vi målat om i både trapphus och källare för ett ljusare och tryggare intryck och entréplanen har fått en trevlig bård i form av Helsingborgs stadssiluett.

Tvättstugorna hade digitala bokningstavlor redan innan trygghetscertifieringen men även här har vi fräschat upp väggar och golv med ny färg och vi har passat på att byta till lågenergimaskiner.

– Här var gjort en del redan innan trygghetscertifieringen. Förråden var till exempel redan säkerhetsklassade men vi har bytt hänglåset till en säkrare variant, berättar Johan.

Vad är då nästa steg?

– När omvärlden blir otryggare vill fler hyresgäster att vi trygghetscertifierar där de bor och redan visar hyresgäster i grannhusen här på Fredriksdal intresse för att deras hus ska trygghetscertifieras, avslutar Johan.

Här kan du läsa mer om vad trygghetscertifiering innebär.

Säkrare cykelställ.
Elektroniskt passagesystem med porttelefon uppskattas av hyresgästerna.
Ljust och fräscht i källaren och tryggare med rörelsestyrd belysning.
Helsingborgs stadssiluett pryder trapphusen.