Hoppa till innehåll

Vad tycker hyresgästerna om vårt hållbarhetsarbete?

Vad tycker hyresgästerna om vårt hållbarhetsarbete?

I höstas skickade vi ut en enkät med frågor om hållbarhet. Vi ville veta hur väl du som hyresgäst upplever att vi arbetar med hållbarhet och hur viktigt det är för dig.

Svaren från enkäten visar att utomhusmiljön, grönska och soprum är både viktigt och något som hyresgästerna är nöjda med.

Se resultatet från hyresgästenkäten.