Hoppa till innehåll

Våra studenter tryggare – nationell mätning visar resultat

Vinnarna i studentbostadsbranschens kundundersökning Nöjd Studbo* är utsedda. Vi tog hem utmärkelsen Årets Klättrare.
 Det är extra roligt med tanke på att vi i fjol hade låga trygghetsvärden för våra studenter framför allt på Bryggaregatan på Söder, berättar Inge Gustavsson, bostadschef.

Totalt sett ökar resultaten för samtliga kvalitetsfaktorer och NKI (Nöjd kundindex) är nu 80 på skalan 0–100, jämfört med 74, förra året. Den enskilda faktor som har ökat mest är trygghet, från 60 till 74. Den största förbättringen gäller Bryggaregatans studenthem på Söder. 

Den andel som gärna rekommenderar Helsingborgshem till andra studenter, har också stigit sedan förra mätningen, till 54 jämfört med 44 förra året i så kallad NPS (Net Promoter Score).

– Generellt ligger resultaten något över genomsnittet och det har skett en positiv utveckling, vilket vi är väldigt glada för. Däremot ligger resultaten för trygghet fortfarande lågt, men vi är onekligen på rätt väg, säger Inger Gustavsson. Resultaten från undersökningen ger en extra skjuts i arbetet och är ett kvitto på att vi jobbar med rätt insatser, fortsätter Inge Gustavsson.

Basen i arbetet är dialog och brett samarbete med olika aktörer i hela stan. Tillsammans med studenterna, Campus Lunds universitet, stadsledningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Polisen har Helsingborgshem arbetat intensivt för att förbättra situationen.

– Vi har haft gemensamma möten där vi kommit fram till vad vi behöver göra för att studenterna ska känna sig trygga, berättar Inge Gustavsson. Det handlar bland annat om att vi på Helsingborgshem är mer på plats och är mer tillgängliga, att vi åtgärdar olika fel snabbt och ger bättre information. Vi ser över och förbättrar otrygga platser – till exempel passager och infarter. Vi trygghetsvandrar i området och vår Trygghetsjour är tillgänglig efter kontorstid, om det behövs. Vi jobbar brett med många olika insatser – en helhet som nu ger resultat, avslutar Inge Gustavsson.

Helen Marntell, studentansvarig och Hans Karlström, fastighetsvärd, jobbar tillsammans med både studenter, kollegor och många andra för att utveckla både trygghet och trivsel för studenterna. De fick ta emot priset som i år uppmärksammades via en digital ceremoni.