Hoppa till innehåll

Vi bygger nya bostäder på Pålsjö Äng

På uppdrag av Helsingborgshem ska NCC bygga 73 hyreslägenheter på Pålsjö Äng i norra Helsingborg. NCC vann anbudet genom den lägsta kombinationen av klimatpåverkan och pris.

– I vår upphandling sökte vi en totalentreprenör med en tydlig strategi för såväl minskad klimatpåverkan under byggtiden som ett kostnadseffektivt boende över tid. NCC hade totalt sett det bästa erbjudandet och vi ser fram emot att genomföra projektet tillsammans, säger Martin Johansson, projektchef på Helsingborgshem.

NCC:s uppdrag är att bygga totalt 73 hyresrätter fördelade på tre flerfamiljshus och elva radhus samt komplementbyggnader. Bostäderna är en blandning av ettor till fyror. Radhusen är på 100 kvm fördelat på två plan. Samtliga lägenheter har bra förvaring och balkong eller uteplats.

I uppdraget ingår även ett underjordiskt parkeringsgarage med laddplatser för elbilar, cykelparkering i det fria och under tak. Det kommer vara solceller på husen och det finns planer på sedumtak.

Liksom i ett pågående pilotprojekt för minskad klimatpåverkan i byggandet, som NCC utför tillsammans med Helsingborgshem på Högasten, har NCC gjort aktiva val för att minska byggprojektets klimatpåverkan.

– NCC arbetar kontinuerligt tillsammans med våra kunder för att hitta lösningar som minskar klimatpåverkan under byggtiden. Genom att optimera konstruktionen och använda klimatförbättrad betong minskas klimatavtrycket rejält samtidigt som man bibehåller en god projektekonomi, vilket vi bland annat sett i pilotprojektet på Högasten. Det är roligt att vi får möjlighet att arbeta på detta sätt i ännu ett projekt, säger David Fritzson-Bratt, affärschef NCC Building Sweden.

Inom kort börjar projekteringsarbetet. Byggstart beräknas ske under året med preliminär inflytt vår/sommar 2023.
Affären, som är en totalentreprenad, uppgår till cirka 125 MSEK