Hoppa till innehåll

Vi gör plats åt nya och fler bostäder på Drottninghög

Drottninghög från ovan

Drottninghög från ovan

Drottninghög ska på sikt rymma dubbelt så många bostäder som idag. En förutsättning för att uppnå detta mål är att frigöra yta för nya och fler bostäder.

– Vi hoppas på så sätt skapa en attraktiv boendemiljö med olika storlekar och typer av moderna bostäder som passar en mångfald av människor, säger Gunnar Blomé, projektchef.

Helsingborgshem ser området vid Grönkullagatan 15 som en lämplig plats att bygga ett nytt hus på. Därför har styrelsen fattat beslut om att riva befintligt hus med 27 lägenheter på Grönkullagatan 15.
– Ingen av våra kunder kommer att bli utan bostad. Helsingborgshem kommer att erbjuda en annan lägenhet, som så långt det är möjligt, motsvarar boendet som kunden har idag, fortsätter Gunnar Blomé.

Processen med att hitta ersättningsboenden till de som idag bor i lägenheterna kommer att påbörjas omgående och vi hoppas att alla har ett nytt boende till årsskiftet.
– I dialogen med våra projektsamordnare har också kunderna möjlighet att komma med egna önskemål om sitt nya boende, till exempel om det finns behov av en mindre lägenhet, avslutar Gunnar Blomé.

Den långsiktiga förändring som genomförs på området, inom ramen för projekt Drottning H, innebär både att Helsingborgshem kommer att bygga många fler bostäder men också att variationen av bostäder ökar.