Hoppa till innehåll

Vi satsar på solenergi och tillför 10 000 kvadratmeter solceller på tak runt om i Helsingborg

Under tre år, med start nästa år 2023, ska 10 000 kvadratmeter solceller sättas upp på Helsingborgshems hustak runt om i stan. Helsingborgshem har i dag totalt cirka 4 000 m2 solceller på 39 solcellanläggningar. Solcellsanläggningarna finns på olika fastigheter runt om i Helsingborg.

Bakgrunden till beslutet är att samhällets elbehov förväntas öka på grund av bland annat laddning av elfordon, elkrävande företagsetableringar och elektrifiering av viss industri.

Vi på Helsingborgshem vill vara en del av lösningen på denna utmaning. Helsingborgshem har ytor att sätta solceller på och utbyggnaden är ett led i vår nya energistrategi. Nästa steg är att göra en upphandling och bestämma på vilka tak och fastigheter solcellerna ska placeras.

Läs mer i vårt pressmeddelande.