Hoppa till innehåll

150 drottninghögsbor har delat med sig så här långt – dialogprojektet Drottninghög Tillsammans har kommit halvvägs

I dialogarbetet formar vi tillsammans med drottninghögsborna nya tankar och idéer för områdets utveckling. Här berättar Emila Bisanovic och Pär Gustavsson, som håller i intervjuerna, om arbetet så här långt.
– Det är fantastiskt att få prata med så många om Drottninghög och vad som är viktigt att ha med sig i utvecklingen framåt. Många lyfter fram värdet av det gröna, parkerna, och på önskelistan står bland annat fler lekplatser och mötesplatser inomhus och utomhus, berättar Emila Bisanovic.

Syftet med dialogprojektet Drottninghög Tillsammans är att lära mer om vad drottninghögsborna tycker är viktigt i den fortsatta utvecklingen och frågeställningarna är till exempel; Var på området trivs du bäst och Vilka platser kan utvecklas?

–Det är lite speciellt att bo i ett område där det byggs och renoveras på flera ställen. Många upplever att det både spännande och förväntansfullt även om byggdamm och avstängda vägar ibland frestar på, berättar Pär Gustavsson, projektledare.

I samarbete med Högskolan i Halmstad pågår också projekt AHA 2 (A Human Approach) som syftar till att engagera människor som bor på Drottninghög i designprocessen för nya hållbara transportlösningar.

Under intervjuerna tar vi upp frågor som; Hur kan vi röra oss i och till området på ett smartare sätt och Vad har du för tankar om hållbara leveranser? Drottninghög kommer att vara en testbädd för framtidens mobilitet och under stadsmässan H22 är målet att visa spännande exempel på hållbara transportlösningar, fortsätter Emila Bisanovic, projektledare.

Projektet Drottninghög Tillsammans pågår till i början på nästa år och målet är att göra cirka 250 intervjuer.
–Vi bokar in intervjuer löpande och det går också fint att anmäla sitt intresse själv via vår webbplats eller om man hellre vill ringa oss. På grund av pandemin har vi fått anpassa vårt sätt att mötas. Från början ville vi gärna träffas fysiskt på vårt områdeskontor men nu ses vi digitalt eller via telefon. Vi hittar sätt som passar beroende på vem vi ska prata med, avslutar Pär Gustavsson. 

Resultatet av dialogarbetet kommer att sammanställas och användas i det fortsatta planeringsarbetet för Drottninghög. På kartan har drottninghögsbornas speciella platser markerats ut med ett hjärta.

Dialogarbetet på Drottninghög – bakgrund och fakta
För snart tio år sedan, år 2013, intervjuade Helsingborgshem drygt 300 hyresgäster på Drottninghög. Då handlade intervjuerna om behov, önskemål och drömmar för hemmet. Det gav värdefull kunskap om vad hyresgästerna tycker är viktigt när det gäller själva bostaden.

Dialogprojektet Drottninghög Tillsammans drivs inom ramen för projekt DrottningH som pågår fram till 2035. Dialog och bred samverkan är nyckelord och bärande delar/ grunden i stadsdelsutveckling på Drottninghög. Läs mer.