Hoppa till innehåll

Nu öppnar P-huset Drottningen – parkering för dig på hjul eller med vingar

I slutet av november besökte klass 5a på Drottninghögsskolan det nya P-huset Drottningen. Eleverna bjöds in av Helsingborgshem, för att beundra sina egenslöjdade fågelholkar som pryder en av Drottningens fasader.
– Eleverna tyckte att det var jättekul att se fågelholkarna på plats och i några av dem har det redan flyttat in små familjer, säger Christine Delander Eksten, projektchef på Helsingborgshem.

Den första december inviger Helsingborgshem det nya P-huset Drottningen i korsningen Regementsvägen och Vasatorpsvägen på Drottninghög. 

– Drottningen skapar utvecklingsmöjligheter vilket gör hela området attraktivare. Det är positivt både för boende och besökare samt för byggherrar som istället för att behöva anlägga parkeringar i anslutning till sina hus kan de göra så kallade P-köp i Drottningen. Det gör att byggrätter kan användas fullt ut tillbostäder och man behöver inte anlägga parkering, säger Christine Delander Eksten.

Genomtänkt belysning ger trygghet

P-huset, är en del i det långsiktiga stadsutvecklingsprojektet DrottningH som pågår fram till 2035. För att det ska upplevas tryggt är belysningen närvarostyrd och stora delar av parkeringsytorna fria från pelare.

– Tryggheten och säkerheten har vi jobbat med mycket under hela projektet. Både insidan och utsidan kommer att vara väl upplysta och i möjligaste mån har vi undvikit dolda hörn och liknande. Det är viktigt att Drottningen upplevs som en trygg och säker plats, även kvällstid, säger Christine Delander Eksten.

Fågelholkar skapar biologisk mångfald – och stolthet

Hållbarhet är något annat som har gått som en röd tråd genom hela projektet. Utöver solcellerna som har placerats på Drottningens fasad, för att bland annat ladda laddstationerna för elbilar, har Helsingborgshem bland annat återbrukat trappräcken från nyligen rivna byggnader som stöd åt klätterväxter. 

Trappräckena är uppsatta på en av Drottningens fasader bredvid fågelholkarna som har slöjdats av eleverna i klass 5a på Drottninghögsskolan. Förhoppningen är att holkarna ska bidra till biologisk mångfald och att närvaron av fåglar ska skapa trivsel i området. I slutet av november bjöds klassen till parkeringshuset för en guidad rundvisning.

– Både eleverna och jag har tyckt att det här har varit ett jättebra projekt. Utöver att lära sig att bygga en fågelholk så tror jag att det är viktigt att engagera eleverna i närområdet genom initiativ som detta. Nu kan eleverna känna stolthet när de ser sina fågelholkar på Drottningens fasad och sådant skapar en känsla av tillhörighet, säger Patrik Lindström, träslöjdlärare på Drottninghögsskolan.

Vill du parkera i Drottningen?

Här kan alla som bor, arbetar och besöker området parkera mot en avgift. Läs mer och köp ditt tillstånd här.