Hoppa till innehåll

Blickfång vid Dalhems centrum fräschas upp och får nytt uttryck

En grå yta vid Dalhems centrum behövde fräschas upp. Intervjuer med boende har ringat in motivet. Motivet har mjuka toner men ändå tydlig färgsättning med grönskan och naturen som centralt inslag.
– För att få fram en lämplig tanke och motiv som både passar in i stadsdelsmiljön samt i våra boendes och besökares hjärtan så har vi gjort intervjuer på plats vid busshållplatsen, Anneroskolan och Dalhems centrum, där folk i blandade åldrar rör sig av och på bussar med mera, berättar Rana Hammana, bosocial utvecklare och kundansvarig på Helsingborgshem.

När busslinje 1 och Helsingborgsexpressen invigdes för cirka ett år sedan rensades det upp vid den stora betongmuren intill brofästet som binder samman Anneroskolans område med Dalhem centrum. En stor tråkig grå yta blottades och det blev uppenbart att muren behövde få en ansiktslyftning.

– I dialogarbetet utgick vi ifrån frågeställningarna; Vad tycker du är bra med Dalhem och vad ser du för ”bild” när du tänker på Dalhem i positiv bemärkelse? Responsen som vi fick var samlad och kretsade mycket kring Dalhems naturliga grönska, familj, samhörighet, gemenskap, Dalhems ”kullar”, barn och ungdom, fortsätter Rana.

Även Anneroskolan har varit involverade i idén kring målningen och uttrycket ”Valley Home” som kommer från framför allt unga på området ger ett inslag av ungdom och nutid samt får betraktaren att tänka till kring vad det betyder – Dalhem i mer eller mindre ordagrann men kärleksfull översättning.

Kulturhotellet har tolkat önskemålen kring målningen och omsatt dialogarbetet till ett motiv.

– För oss är det en ära att få måla på Dalhem och bidra till området genom färg och form. Just med denna vägg är det ganska tydligt hur stor betydelse och påverkan, färg och form har på stadsmiljön. Från att ha varit en grå betongvägg så har den livats upp med ett motiv som ska representera Dalhem och de olika önskemålen som kommit fram i dialogarbetet. Överlag har det känts väldigt roligt att göra detta projekt då många Dalhemsbor har varit nyfikna, positiva och väldigt välkomnande, berättar Peter Eriksson, Kulturhotellet.

Grundmålningen är klar och de närmaste dagarna, beroende på vädret, målas motivet upp. Under kommande år ska även muren på motsatta sidan fräschas upp.