Hoppa till innehåll

Uppdatering 24/8: Liten/måttlig brandrisk i nordvästra Skåne

Uppdatering 24/8:
Räddningstjänsten har sänkt brandrisken till nivå liten/måttlig. Vid liten/måttlig risk är bedömningen på brandrisken mellan 1-3. Vid detta läge gäller inget generellt eldningsförbud. På Räddningstjänstens webbplats publiceras löpande uppdateringar av läget.

TIDIGARE INFORMATION
19/8: Räddningstjänsten har sänkt eldningsförbudet till nivå 4. Detta innebär att det åter är tillåtet att grilla på fasta grillplatser som finns på allmänna platser och parker.

17/8: Räddningstjänsten har skärpt eldningsförbudet i Helsingborg till den högsta nivån 5E (Extremt stor brandrisk)

Detta innebär att eldningsförbudet nu, utöver det nedanstående, också omfattar fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Det är följaktligen för närvarande inte tillåtet att grilla inom Helsingborgshems områden. Eldningsförbudet omfattar även aktiviteter som användande av spritbrännare, gasolkök och pyroteknik.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt/uteplats förutsatt att grillen placeras så långt från huset som möjligt och inte kan ge värmeledning till marken, t.ex. grillar på ben/stativ.

Följ Räddningstjänstens information här: http://www.rsnv.se/brandriskprognos/

11/8:
Kommunerna i nordvästra Skåne har infört ett generellt eldningsförbud – brandriskvärde 5 (mycket stor brandrisk).

Vid brandrisk – nivå 4 och 5 gäller följande:

 • Du får lov att använda av kommunen upprättade fasta grillplatser med kol eller briketter som finns på allmänna platser och i parker. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. Se kommunernas grillplatser här. Viktigt: du får endast använda fasta hemmagrillar hemma på din egen tomt.
 • Du får lov att använda av Helsingborgshem upprättade fasta grillplatser på innergårdar.
 • Du kan använda sprit- eller gasolkök i skog och mark om detta är uppställt på en icke brännbar yta.
 • Det går också bra att använda grillar på den egna tomten som inte kan ge värmeledning till marken, t.ex. grillar på ben/stativ. Gasolgrill, elgrill och gasolvärmare går också bra att använda. Med den egna tomten avses en trädgårdstomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget även innergård till hyresrätt, bostadsrätt, kolonilott och campinganläggningar. För att undvika missförstånd undersök med styrelsen/hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller.
 • Även på den egna tomten gäller det att vara försiktig. Placera alltid grillen långt ifrån brännbart material, gärna på en grus- eller stensättning. Se till att ha tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.
 • Företag och föreningar får grilla med el-, gasol- och kolgrillar på eget område om det sker med ett behörigt avstånd från skog och mark samt att det sker på ett obrännbart underlag och att brandsläckningsutrustning finns på plats. Kontrollera med din fastighetsägare att det går bra att grilla.
 • Yrkesmässig matlagning som använder öppen låga eller liknande inom fast eller tillfälligt restaurangområde är tillåtet. Dock får matlagning enbart ske på icke brännbar yta, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Samma förhållningsregler gäller för gasolvärmare och liknande utrustning.
 • Engångsgrillar får inte användas vid rådande eldningsförbud då dessa står direkt på marken.
 • Vedeldad badtunna, eldkorgar, ogräsbrännare och liknande anordningar omfattas av eldningsförbudet.
 • Det är inte tillåtet med Valborgsmässobål eller eldning i egen trädgård under rådande eldningsförbud.
 • Heta arbeten omfattas inte av eldningsförbudet. Däremot ska du vara noggrann med att följa säkerhetsföreskrifter och rutiner för Heta arbeten.