Hoppa till innehåll

Fyra kvarter på Dalhem har fått ny ägare

Dalhem

Helsingborgshem välkomnar Riksbyggen som ny kollega i utvecklingen av Dalhem. Intäkterna från fastighetsförsäljningen ska vi och Helsingborgs stad investera för att förbättra trygghet, trivsel och service – framför allt i de nordöstra stadsdelarna.
Dalhem
Riksbyggen blir Helsingborgshems nya kollega i utvecklingen av Dalhem
Fastighetsförsäljningen som Helsingborgshem tidigare informerat om är nu klar. Det är Riksbyggen som köper fyra fastigheter på Dalhem med 582 hyreslägenheter, motsvarande 41 512 kvm uthyrningsbar yta, till ett fastighetsvärde om 563 miljoner. Från Helsingborgshems sida är man nöjd, både med sin nya kollega och med försäljningsintäkten.

Inför Helsingborgshems och Helsingborgs stads omfattande investeringar i framför allt de nordöstra stadsdelarna så ser Helsingborgshem mycket positivt på det ekonomiska tillskott som försäljningen av de fyra fastigheterna på Dalhem bidrar med:

– Fler nya och upprustade bostäder, nya förskolor, förbättrade grönområden, trygghetssatsningar och satsningar på barn och ungas livskvalitet – pengarna ska göra nytta, säger Lars Hansson, styrelseordförande i Helsingborgshem.

De hyresgäster på Dalhem som berörs av ägarbytet har informerats under dagen genom brev från Helsingborgshem. Det handlar om 582 hyresgäster på Annerovägen 1-50 som från och med 1 september får Riksbyggen som ny hyresvärd men med samma hyra och villkor:

– Riksbyggen är ett väletablerat företag i regionen med fokus på kundnöjdhet och professionell förvaltning av både hyresrätter och bostadsrätter. Det känns viktigt och bra att vi lämnar bostäderna i goda händer, säger Jonas Hansson, VD för Helsingborgshem.

Helsingborgshem kan konstatera att intresset för de aktuella fastigheterna har varit stort. Ett tjugotal företag valdes ut som intressanta köpare utifrån kriterier som långsiktighet, förvaltningskompetens och ekonomisk styrka, varav nio företag var med i budgivningen. Leif Linde, VD på Riksbyggen, är övertygad om att deras kunnande inom fastighetsförvaltning och service kan bidra till hela Dalhems utveckling:

– Vi tror starkt på Helsingborgs fortsatta utveckling och från Riksbyggens sida vill vi vara med och bidra till stadens tillväxt och utveckling genom att erbjuda både hyres- och bostadsrätter. Vi vill tillsammans med Helsingborgshem fortsätta att utveckla Dalhem till ett attraktivt och mer hållbart bostadsområde, säger Leif Linde, VD på Riksbyggen.

Helsingborgshem är stora fastighetsägare på Dalhem även efter försäljningen med drygt 1000 hyresbostäder. Bolaget äger också områdets egna centrum som nyligen förnyades och idag erbjuder ett bredare utbud av service och aktiviteter. Även om bolagets kundundersökningar visar att över 80 % av Dalhemsborna är nöjda eller mycket nöjda med att bo på Dalhem så ser Helsingborgshem förbättringspotential, inte minst när det handlar om den upplevda tryggheten:

– Vi ska fortsätta att investera i utvecklingen av Dalhem och hela nordöstra Helsingborg. Målet är att väsentligt öka trygghet och trivsel genom breda satsningar i nära samarbete med de boende, stadens förvaltningar, föreningslivet och med vår nya kollega, som vi hoppas ska kunna inspirera och utmana oss, säger Jonas Hansson, VD på Helsingborgshem.

För att möta ägarens önskemål om försäljning av ca 650 lägenheter under 2017 ska en andra försäljningsomgång av ca 80 lägenheter avslutas under hösten.

Här hittar du ett dokument med frågor & svar kring vår fastighetsförsäljning