Hoppa till innehåll

Halverad klimatpåverkan för Pålsjö Äng

Halverad klimatpåverkan för Pålsjö Äng - Drönarbild på hus

Nyligen avslutades projekt Pålsjö Äng i Helsingborg, som NCC byggt på uppdrag av Helsingborgshem. Helsingborgshems nya hus består av 73 hyresrätter samt ett underjordiskt garage. Genom ett innovativt och strukturerat arbetssätt kunde det totala klimatavtrycket reduceras med mer än en tredjedel gentemot ett ”normalprojekt”. För endast bostäderna är klimatpåverkan nästintill halverad.

–Vi lär oss ständigt att bygga på sätt som påverkar klimatet mindre, och nu har vi ännu ett lyckat bygge där vi minimerar klimatpåverkan. Tillsammans med NCC fortsätter vi att driva den hållbara utvecklingen av högkvalitativa bostäder som byggs på ett sätt som är både kostnadseffektivt och bra för miljön, säger Martin Johansson, projektchef Helsingborgshem.

I ett tidigare projekt med Helsingborgshem, Kungsörnen på Högasten, byggdes bostäderna med halverad klimatpåverkan. Till skillnad mot Kungsörnen innehåller Pålsjö Äng ett underjordiskt garage. Exkluderas garaget i klimatberäkningarna landar klimatpåverkan på ungefär samma nivå.

–Tack vare vässad byggteknik och mer klimateffektiva material byggdes Pålsjö Äng med nästintill lika låg klimatpåverkan som Kungsörnen, trots att förutsättningar inte var lika bra. Kungsörnen har bland annat mer yteffektiva ”tornlika” hus, vilket påverkar klimatavtrycket positivt, säger Ludvig Dahlqvist, hållbarhetsspecialist på NCC.

Klimatsmartare betong med optimerad konstruktion

Pålsjö Äng, beläget mellan Maria Park och Pålsjö skog, är byggd med en platsgjuten optimerad betongkonstruktion, där stort fokus har varit på att använda rätt betong på rätt plats. Helsingborgshem gav redan från start utrymme för ett innovativt arbete och en mer flexibel tidplan. Det medförde att så kallad klimatförbättrad betong, med i snitt cirka 40 procent lägre klimatpåverkan än traditionell betong, kunde användas i nästan alla konstruktioner. Undantag var exempelvis garaget. För att bidra till ett mer resurseffektivt och cirkulärt byggande har man också arbetat aktivt med att reducera spill samt återanvända betongrester för att gjuta ”legoklossar” som har återbrukats i andra projekt.

Andra klimatsmartare val

Under bygget av Pålsjö Äng genomfördes en rekordgjutning där NCC för första gången i Sverige utförde en bjälklagsgjutning med betong med mindre än 100 kg CO2-utsläpp per kubikmeter, en tredjedel mot Svensk Betongs referensvärde. Andra klimatsmartare val var till exempel tegel som enkelbränts med biogas och att armeringen bockades på plats. För att värma husen under byggnationen användes pelletsverk. Byggbodar och eldrivna maskiner kunde drivas av el från solceller som satt på byggbodarna under byggtiden.

Klimatpåverkan långt under referensvärde

För Pålsjö Äng som helhet var klimatpåverkan 187 kgCO2e/BTA*. Exkluderas garaget i klimatberäkningen blir Pålsjö Ängs klimatpåverkan 164 kgCO2e/BTA, att jämföra med Kungsörnens 157 kgCO2e/BTA. Vid en jämförelse med Boverkets referensvärde på 307 kgCO2e/BTA är det nästan en halvering gentemot ett ”normalprojekt”.

*Räknat enligt Boverkets klimatdeklaration, men med typiskt värde på den generiska datan.

Foto: NCC/Studio-e.

Läs mer om halverad klimatpåverkan på Högasten

Läs mer om vårt klimat- och miljöarbete