Hoppa till innehåll

Hushållsavfall: Mer sorteras rätt jämfört med ett år sedan

På bilden: Inge Gustavsson och Johan Paulsson, bostadschef respektive teknisk förvaltare är djupt engagerade i Helsingborgshems arbete för att få fler att sortera sitt hushållsavfall rätt. I det gröna kärlet syns mätaren som i realtid mäter mängden avfall.

Idag sorterar hyresgästerna 52 procent av sitt avfall, jämfört med 47 procent när Helsingborgshem började mäta avfallsmängden för snart ett år sedan. – Med en ökad sortering går det åt rätt håll. Men för att nå Avfall Sveriges rekommendation på minst 64 procent krävs det fortsatt inspiration, vägledning och stöd till våra hyresgäster för att sortera mer och rätt, säger Inge Gustavsson, bostadschef.

Mätningen som görs i samarbete med NSR och Bintel, har fungerat som en utgångspunkt och språngbräda för att kunna se vilka insatser som ger effekt. Mätningen görs i tio miljörum i Helsingborg och efter tio månader har Helsingborgshem fått en hel del insikter.

– Vi ser bland annat att omkring 50 till 60 lägenheter per miljörum är bäst för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att sortera. Använder fler hushåll ett miljörum blir det lätt allt för anonymt och rörigt, berättar Inge Gustavsson.

Bättre sortering – ett exempel: På Planteringen sorterade tidigare 192 hushåll i ett och samma miljöhus. Då sorterade hyresgästerna 34 procent av sitt avfall. Sedan hushållen delades upp i tre miljörum sorterar hyresgästerna 42 procent av sitt avfall. Ytterligare en fördel för många hyresgäster är att miljörummet numera ligger närmare lägenheten.

På Dalhem och Närlunda har vi gjort liknande insatser med goda resultat.

– På Helsingborgshem ser vi positivt att sorteringen generellt sett ökar och många hyresgäster sköter redan idag detta utmärkt, fortsätter Inge Gustavsson. Men understryker samtidigt vikten av att mängden restavfall fortsätter att minska – för att hålla kostnaderna nere och värna om miljön.

Åtgärder för mer sortering

Helsingborgshem har stort fokus på att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att underlätta sortering.

– Det handlar till exempel om att fräscha upp, bygga om eller dela upp miljörummen i mindre enheter och se till att sorteringskärlen står på rätt plats och är lagom stora. Vi uppdaterar informationen och jobbar på olika sätt med dialog och återkoppling. Många åtgärder är klara och en del är på gång, avslutar Johan Paulsson, teknisk förvaltare.

Tabellen visar andel sorterat avfall

Sorterat avfall
april 2023
Sorterat avfall
januari 2024
Riktmärke:
minst 64 %
Stallknektsvägen 8-10
Laröd
Här har vi testat nya kärl med lock-i-lock som begränsar möjligheten att kasta större avfall som ska sorteras, i restavfallet.
54 %72 %
Fredriksdalsplatsen 3-5
Slottshöjden
57 %66 %
Ringstorpsvägen 26
Norr
51 %60 %
Närlundavägen 11 (-13)
Närlunda
52 %57 %
Kristinelundsgatan 2
Lussebäcken
44 %55 %
Nils Kaggsgata 19-21
Maria Park
59 %53 %
Dalhemsvägen 96-120
Dalhem
44 %52 %
Wienergatan 3
Planteringen
34 %42 %
Brunnbäcksgatan 12
Lussebäcken
37 %39 %
Blåkullagatan 19-25
Drottninghög
Här återstår en del arbete med att bland annat bygga om miljörummen samt riktad information, dialog återkoppling.
37 %36 %

Läs mer: