Hoppa till innehåll

Vi mäter avfall för att minska kostnaderna och få fler att sortera

Anders, kvartersansvarig på Närlunda, i ett av miljörummen där vi mäter andel sorterat avfall.

I samarbete med NSR och Bintel testar Helsingborgshem att mäta mängden avfall i tio miljörum på lika många områden i Helsingborg. Syftet är att minska kostnaderna och få fler att sortera.
– Vi ser bland annat att mängden restavfall sticker ut. Våra hyresgäster sorterar omkring 47 procent, medan resten hamnar i restavfallet. Utifrån rekommendationer från branschorganisationen Avfall Sverige ser vi att minst 64 procent skulle kunna sorteras. Här finns alltså en stor förbättringspotential, säger Inge Gustavsson, bostadschef, Helsingborgshem.

Hanteringen av hyresgästernas avfall är en stor kostnadspost och viktig arbetsmiljö- och miljöfråga för oss. Vi arbetar på flera olika sätt för att komma till rätta med felaktig sopsortering. Samarbetsprojektet med NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB och Bintel som startade i början av året är ett exempel.

Bättre förutsättningar för sortering i miljörummen

– Den första mätningen gav oss en utgångpunkt och visade att kärlen för plast och papp generellt sett var underdimensionerade. Informationen hjälper oss att anpassa storleken på avfallskärlen och schemat för tömning. Nu har vi ett abonnemang som bättre matchar hur våra hyresgäster sorterar sitt avfall, säger Inge Gustavsson. Dessutom får vi värdefulla insikter om vad som fungerar i miljörummen.

Liknande mätningar har gjorts av branschkollegor och efter justeringar i miljörummen har boende börjat sorterat ännu mer. Genom att byta ut kärlen till rätt storlek, anpassa tömningen av kärlen så att det finns plats att sortera får våra hyresgäster bättre förutsättningar att sortera rätt från början. Insatser som tillsammans med information om sortering, dialog och skyltning i miljörummen ska hjälpa till att nå målet på minst 64 procent sorterat avfall.

Mätare kan bli verklighet i fler miljörum

Planen är att projektet ska pågå i omkring två år. Förhoppningen är att det ska bidra till minskade kostnader för avfallshanteringen, ökad hållbarhet, bättre arbetsmiljö och nöjdare kunder. Faller testet väl ut är tanken att implementera tekniken i fler miljörum.

Tabellen visar hur andelen sorterat avfall skiljer sig åt i miljörummen. Det har flera olika skäl. Till exempel påverkar ålder och antal personer i hushållet. Äldre genererar generellt sett inte lika mycket avfall medan en familj med småbarn genererar mer avfall i form av till exempel blöjor som hamnar i restavfall. Mängden avfall påverkas också om en verksamhet utnyttjar miljörummet.

AdressOmrådeAndel sorterat avfall
Riktmärke: minst 64 %
Blåkullagatan 19-25Drottninghög37 %
Dalhemsvägen 96-120Dalhem44 %
Närlundavägen 13Närlunda52 %
Wienergatan 3Söder35 %
Kristinelundsgatan 2Lussebäcken44 %
Brunnbäcksgatan 12Lussebäcken37 %
Ringstorpsvägen 26Norr51 %
Fredriksdalsplatsen 3-5Olympia57 %
Nils Kaggsgata 19-21Maria Park59 %
Stallknektsvägen 8-10Laröd54 %