Hoppa till innehåll

Helsingborgshem ingår i stort EU-projekt som ska utveckla lösningar för att återbruka betongelement

I minst ett halvt sekel har betong varit världens mest använda byggmaterial. Betong står för majoriteten av både byggmaterial och rivningsavfall och har tyvärr en mycket stor miljöpåverkan.

Det nya, internationella projektet ReCreate har som mål att ta reda på hur använda betongelement kan återbrukas i nya byggnader och det i en ekonomiskt lönsam affärsmodell som ska tas fram av projektet. Betongelement från tre hus på Drottninghög, som Helsingborgshem rev vintern 2020 för att ge plats åt det nya Stadskvarteret, har en avgörande roll i projektet.

I projektet ReCreate deltar universitet och regionala kluster i fyra länder: Finland, Sverige, Nederländerna och Tyskland. Under en fyraårsperiod, med start nu i maj, kommer alla nationella kluster att genomföra egna pilotprojekt där de demonterar intakta prefabricerade betongelement och återbrukar dem i nya byggnader. Projektet har beviljats 12,5 miljoner euro från Horisont 2020; EU:s ramprogram för forskning och innovation.

I Sverige består klustret av KTH (Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm) och Helsingborgshem.

Helsingborgshem har en avgörande roll inom projektet. I januari 2020 började vi riva tre flerfamiljshus på Grönkullagatan på Drottninghög för att ge plats åt det nya Stadskvarteret. I samband med rivningen demonterade och bevarande vi betongelement som nu ska analyseras och återbrukas inom projektet ReCreate.

–Projektet utvecklar övergången till cirkulärt byggande genom att undersöka de systemförändringar som behövs i hela processen, från rivning till design av ny byggnad. Vi studerar hur vi kan återanvända betongelementen som byggdelar igen i stället för den vanligaste lösningen att krossa betongen och använda den i massor, säger Christine Delander Eksten, projektchef på Helsingborgshem.

ReCreate – en del av H22
Till stadsmässan H22 planerar Helsingborgshem att tillsammans med KTH bygga en mässpaviljong av de återbrukade betongelementen och presentera designidéer för hur nya boenden kan byggas med återbrukade betongelement framöver.

–Helsingborgshem vill minska företagets klimatpåverkan och avfallsvolymer. Därför känns det viktigt att vi utvecklas inom cirkulärt byggande för att vid eventuella kommande rivningar förhoppningsvis kunna återbruka betongelement i större skala. Under H22 vill vi sprida kunskap och hoppas kunna inspirera fastighets- och byggbranschen till fortsatt utveckling inom återbruk, säger Christine Delander Eksten.

EU-emblemThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 958200.