Hoppa till innehåll

Ombyggda lokaler ger fler lägenheter och tryggare områden

Nytillskott av bostäder behöver inte betyda att vi bygger helt nya hus. När affärs- och verksamhetslokaler visar sig vara svåra att hyra ut och läget passar bättre för bostäder bygger vi om dem till lägenheter.

–Det ger flera goda effekter. Vi tillför fler bostäder till staden och nyttjar vårt fastighetsbestånd mer effektivt, variationen ökar i stadsdelen och dessutom minskar otryggheten när tomma lokaler blir hem där människor lever och rör sig, säger Lee Antonsen, produktutvecklare på Helsingborgshem.

I Helsingborg finns det ett generellt underskott på bostäder och när det gäller hyresrätter är efterfrågan fortfarande större än utbudet. Helsingborgshems uppdrag är att bidra till bostadsförsörjningen i staden och långsiktigt spelar så klart nyproduktionsprojekten huvudrollen i det arbetet. Ombyggnader av tomma lokaler till bostäder bidrar också om än i mindre skala.

Vi har under flera år haft strategin att bygga om lokaler som över tid visat sig vara svåra att hyra ut. Lokalerna ligger ofta i bostadshus som byggdes när föreningslivet var mer aktivt och behovet av lokaler större. Lokaler utanför centrum med begränsade parkeringsmöjligheter och i områden utan naturliga flöden utöver de boende är inte attraktiva idag. Även det faktum att lokalerna ligger i en boendemiljö begränsar vilken typ av verksamhet som kan bedrivas.

–Just nu bygger vi om två lokaler på Husensjö till lägenheter och på Fredriksdal blir två lokaler till fyra lägenheter. Förutom att vi tillför fler bostäder ökar också variationen av bostäder i dessa områden. Lägenheterna får ofta en helt unik planlösning som skiljer sig från standardlägenheterna i området, säger Lee Antonsen.

Arkitekten Rikard Jansson, JKAB ARKITEKTER, har ritat om en av lokalerna på Husensjö.

–När en lokal ska ritas om till en bostad är utmaningen att få till en bra balans mellan rummen så att det känns som ett hem. Fördelen jämfört med nyproducerade lägenheter är att de före detta lokalerna ofta får mycket mer generösa ytor och extra utrymmen som skulle ha bortprioriterats för att kostnadseffektivisera om det hade handlat om nyproduktion, berättar Rikard Jansson.

Till exempel har en av de nya lägenheterna på Husensjö ett stort modernt kök och ett ännu större vardagsrum, två uteplatser och klädkammare/förråd inne i lägenheten förutom traditionell garderobsförvaring.

–Det är kul att det återigen blir liv och rörelse där lokalerna länge ekat tomma. Det ökar trivseln och tryggheten i området, säger Lee Antonsen.

De nya lägenheterna hyrs ut under Sök ledigt här på vår webbplats i takt med att de blir färdigställda.

FAKTA

ÅrTillskott av lägenheter efter att Helsingborgshem har byggt om lokaler
20186
20194 (varav två övernattningslägenheter)
20206
20216 (preliminärt)