Hoppa till innehåll

Hyran för Helsingborgshems hyresgäster klar: Tvåårig uppgörelse ger ekonomisk förutsägbarhet

Hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen om ny hyra är klar. Det blev en tvåårig uppgörelse som innebär att hyran höjs med 4,95 procent nästa år och 4,50 procent år 2025. 

För en hyresgäst som betalar 7 000 kronor per månad innebär hyreshöjningen att hyran ökar med 347 kronor per månad 2024.  

Bostäder med kallhyra, 140 hyresgäster, får 3 procent år 2024 och 2,55 procent år 2025.  

De nya hyrorna gäller från den 1 januari respektive år. Hyran för studentlägenheterna gäller från den 1 juli respektive år.   

Den tvååriga hyresöverenskommelsen innebär stabilitet och förutsägbarhet, både för oss och våra hyresgäster. 

Varför måste Helsingborgshem höja hyran? 

Vi måste anpassa vår ekonomi för att kunna ge god service, underhålla och ta hand om våra hus.  

Precis som alla andra i vår omvärld behöver vi möta kostnadsökningar för el, värme, reparationer och underhåll. 

Priser på varor och tjänster tenderar att öka över tid. Vissa kostnadsökningar kan Helsingborgshem inte påverka, till exempel, höjda skatter, inflation, avgifter för el, värme och vatten.  

Vad går pengarna till?  

De används främst för underhåll och skötsel av våra hus samt driftskostnader som el, värme, vatten, avfall. Räntor är också en stor kostnad.