Hoppa till innehåll

Hyresförhandlingarna för 2022 lämnas över till Hyresmarknadskommittén

Hyresförhandlingarna mellan Helsingborgshem och Hyresgästföreningen har pågått under några veckor men parterna har inte lyckats komma överens. Därför överlämnas nu frågan till Hyresmarknadskommittén, som får i uppgift att pröva frågan.


Helsingborgshem har begärt en hyreshöjning på 3 procent, vilket är i linje med inflationen som i nuläget (oktober) är 3,1 procent. Till underlag för yrkandet ligger bland annat ökade kostnader för värme, el och material som i flera år stigit med mer än hyresnivån. Att hålla en god förvaltning, investera i ombyggnad och nyproduktion kräver en god stabil ekonomi.


– Under pandemin har vi av omsorg om våra hyresgäster accepterat en låg hyreshöjning och fjolårets höjning på 0,75 procent gav inte täckning för våra ökade kostnader, säger Tor Berger, förhandlingsansvarig.


Nu kommer frågan att prövas i Hyresmarknadskommittén. Prövningen innebär att Hyresmarknadskommittén antingen genom medling eller beslut slutligen avgör den nya hyran och när den träder i kraft. Det kan ta upp till ett par månader och därför kan det bli aktuellt med en retroaktiv höjning.


– I dagarna informerar vi våra kunder via vår webbplats och på Mina sidor. Vi förstår att det kan väcka frågor och därför vill berätta hur läget är, säger Tor Berger. Vi arbetar hårt för trivsamma, trygga stadsdelar och god service och vi är övertygade om att våra hyresgäster vill bo i välskötta hus där underhåll och reparationer sköts, avslutar Tor Berger.


Fakta: Hyresmarknadskommittén, ofta förkortad HMK, är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta.  

Utöver att lösa tvister genom medling eller beslut, i de årliga förhandlingarna arbetar Hyresmarknadskommittén med att utveckla förhandlingssystemet för att de lokala förhandlingarna ska fungera så bra som möjligt. 

För frågor, är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter.