Hoppa till innehåll

IKEA, Helsingborgshem och Helsingborgs stad i unikt H22-samarbete: Skapar sysselsättning, företagande och mötesplatser på Drottninghög 

Helsingborgshem och Helsingborgs stad har kommit överens med IKEA om ett samarbete för att tillsammans skapa tre helt nya mötesplatser på Drottninghög – The Garden, The Kitchen och The Market. Syftet är att skapa möjligheter för sysselsättning, företagande och fler mötesplatser.  

Drottninghög, en stadsdel i de nordöstra delarna av Helsingborg, är i stor förändring. Det omfattas av det stadsövergripande utvecklingsprojektet DrottningH och är tillsammans med Oceanhamnen, City och Gröningen en av huvudplatserna under H22 City Expo sommaren 2022.   

H22-satsningen har möjliggjort samarbetet med IKEA  
The Garden, The Kitchen och The Market utgör olika delar i en satsning med lokal odling, matproduktion och marknadsförsäljning i fokus. Helsingborgs H22-satsning fungerar som en plattform för samarbetet.   
– Via konceptets tre delar ges invånare möjlighet att engagera sig i något de brinner för och som kan vidareutvecklas i större skala. I fokus står kunskapsöverföring, matlagning, odling, försäljning, möten, engagemang och sysselsättning av olika former, berättar Anna-Carin Alderin, ansvarig projektledare på IKEA Sverige. 

The Garden, The Kitchen och The Market – så här hänger det ihop  
The Garden är en storskalig stadsodling, av grönsaker, kryddor och frukter. Det som produceras kommer att säljas dels via The Kitchen och The Market och dels via olika restaurangkök, bland annat på IKEA-varuhuset. The Garden blir en vidareutveckling av området vid det tidigare friluftsbadet, Drottninghögsbadet. 
The Kitchen är ett restaurangkök på aktivitetshuset Tryckeriet. Det nya konceptet innehåller bland annat ett aktivitetskök, öppet för invånarna i Helsingborg. Verksamheten bygger på dialog, co-creation och kan komma att utgöra hjärtat i Tryckeriet. Det är ett samarbete mellan IKEA och skol- och fritidsförvaltningen.  
The Market som ska byggas längs Grönkullagatan och Vasatorpsvägen kommer att fungera som en handels- och mötesplats där lokala entreprenörer ges möjlighet att nå ut till en större publik med sina varor och tjänster. Här kommer också produkter från The Garden och The Kitchen att säljas.  

Dialog med drottninghögsbor – röd tråd i utvecklingen  
Nyligen avslutades det andra större dialogprojektet Drottninghög Tillsammans där Helsingborgshem intervjuat 250 drottninghögsbor. Syftet var att lära mer om vad boende tycker är viktigt i den fortsatta utvecklingen och frågorna handlar om var på området man trivs bäst, vilka platser som kan utvecklas och hur det är att bo i ett område där det byggs och renoveras.   
- Vi ser att många efterfrågar fler mötesplatser utomhus, något som samarbetet med IKEA kommer att bidra med. Därför är det fantastiskt roligt att välkomna IKEA till Drottninghög och vi ser fram emot att tillsammans med både invånare, IKEA och andra aktörer skapa innehåll som bidrar till att Drottninghög blir en destination för hela regionen, säger Mikaela Åberg, projektledare stadsdelsutveckling på Helsingborgshem.  

Flerårigt samarbete – vad händer nu?  
Successivt börjar det markförberedande arbetet för The Garden vid det tidigare Drottninghögsbadet och The Market vid Grönkullagatan och Vasatorpsvägen.  

Om pandemisituationen tillåter kommer sommaraktiviteter att arrangeras i Drottninghögsparken precis som tidigare år. Beachvolleybollen och utegymmet påverkas inte och kommer att finnas kvar som tidigare. I parken, i slänten vid Körsbärslunden, undersöker stadsbyggnadsförvaltningen också möjligheterna för en ny lekplats med vattentema; den första i Helsingborg. Tillsammans kommer de att utgöra spännande lekmiljöer på området vilket efterfrågats av boende.  Vi förstår att många kommer att sakna badet, men vi är övertygade om att detta på sikt är bra både för området och invånarna. Samarbetet med IKEA skapar unika möjligheter när det gäller sysselsättning, företagande och mötesplatser som är öppna året om.

Skissen är inspirationsbild, som visar tänkbara inslag på lekplatsen. Illustration lekplatsen: Cado