Hoppa till innehåll

Vi monterar solceller vid stor takrenovering – tar fortsatta steg mot klimatmål 

De befintliga hustaken på  Hebsackersgatan 2 till 10 på Olympia i Helsingborg har nått sin beräknade livslängd och ska därför bytas ut.
– I samband med renoveringen monterar vi solceller på de nya taken och gör olika underhålls- och energieffektiviseringsåtgärder, berättar Christian Gillheim, teknisk projektledare på Helsingborgshem.   

Helsingborgshems mål är att tio procent av fastighetselen år 2035 ska komma från lokalt producerad solenergi.  År 2020 kom 3,4 procent, vilket motsvarar 525 000 kWh från lokalt producerad solenergi.

– De nya solcellerna på Olympia beräknas producera cirka 94 000 kWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för drygt 35 lägenheter, fortsätter Christian Gillheim.

Energin som solcellerna genererar kommer att förse fastighetens trapphus, källare och husens tekniska utrustning med egenproducerad el - den så kallade fastighetselen. 

– Vi installerar också dc-mikronät och ett batterilager i fastigheten för att kunna flytta och spara energin till där den behövs. Eventuellt överskott går ut på elnätet, fortsätter Christian Gillheim. 

I samband med renoveringen tilläggsisoleras vindarna, vilket kommer att ge en årlig energibesparing på cirka 17 000 kWh. Sammantaget gör kvarteret Sköldenborg 17, med totalt 134 lägenheter, en avsevärd klimatförbättring när det gäller energi och fastighetsel.

Hustak på Hebsackersgatan 2 till 10 på Olympia i Helsingborg får solceller på taket.

Arbetet startar i slutet av april och beräknas vara klart i slutet av året. Det utförs i samarbete med Skanska. Den totala investeringen är beräknad till 16 mkr.

Helsingborgshem har sedan tidigare 34 solcellsanläggningar. Förra året, 2020, installerade Helsingborgshem sex solcellanläggningar varav en på P-huset Drottningen. Utöver den nya solcellsanläggningen på Hebsackersgatan, planerar vi för ytterligare anläggningar under 2021.

Utöver solceller och tilläggsisolering tillkommer en rad underhålls- och energieffektiviseringsåtgärder på husen.

TAK

  • Befintliga takpannor tas bort, takstolarna förstärks och nya takpannor läggs på
  • Gavelplåtar och övrig plåt byts ut

BALKONGER

  • Balkongfronterna monteras ner, lackeras och återmonteras
  • Balkongplattorna tvättas
  • Träpaneler, fönsterbleck och fönstersmygar i plåt måla