Hoppa till innehåll

Helsingborgshem planterar mycket grönt: Forskning visar på ökad trivsel och hälsa

Gröna miljöer ökar trivseln och välmåendet. Helsingborgshem.

Snödroppar som trotsar snö och kyla, färgglada krokusar som möter den första vårsolen och de ståtliga glädjespridarna i april och maj; påskliljor och tulpaner. Vårens blommor är efterlängtade och i Helsingborgshems områden finns tusentals av dem. Men hur påverkar blommor och annan grönska trivseln i ett bostadsområde. Spelar den någon roll?

– Ja, forskning visar ett tydligt samband mellan tillgång till grönska och hur människor mår. Vistelse i gröna miljöer bidrar till bättre hälsa och välbefinnande, samt stimulerar fysisk aktivitet och återhämtning, berättar Arber Jasharaj, säkerhetssamordnare, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Arber Jasharaj berättar att en miljö som saknar grönska och domineras av grå betong och asfalt riskerar att upplevas ”tung” och obehaglig att vistas på. Grönska, säger han, är däremot identitetsskapande och ökar trivseln på en plats, vilket ger förutsättningar för att människor stannar kvar och uppehåller sig där.

I höstas satte Helsingborgshems trädgårdssupport 24 000 vårlökar. En speciellt inhyrd löksättningsmaskin satte 18 000 av dem i vad som nu är vackra blomsterstråk i gräsmattor. Resten satte trädgårdssupportens medarbetare för hand i rabatter.

– Vi har satt vårlökar i denna omfattning under flera år vilket betyder att hyresgästerna i många av våra stadsdelar numera kan glädjas åt vackert blomsterflor redan från tidig vår och flera år framåt eftersom de flesta vårlökar kommer tillbaka, säger Jessica Scholz, trädgårdsupportchef, Helsingborgshem.

Och glädjas verkar många hyresgäster göra. Bilder på blomsterstråken i sociala medier gillas av många och genererar positiva kommentarer.

Fina miljöer signalerar närvaro och kontroll

Arber Jasharaj menar att en väl omhändertagen grönska sänder signaler om att fastighetsägaren är närvarande och tar ansvar för platsen genom att se till att det är helt, rent och snyggt:

– Är det ordning och reda i området visar det på engagemang och kontroll, vilket har en positiv inverkan på tryggheten och trivseln. Ett område där förvaltningen är eftersatt sänder signaler om att ingen bryr sig, vilket riskerar att öka både brottsligheten och otryggheten.

Till offentliga miljöer är det därför viktigt vilka växter man väljer menar Arber och Jessica håller med.

– I en boendemiljö ska växterna inte växa sig för höga så att de skymmer entréer till exempel. Torktåliga och robusta växter som med stor sannolikhet håller sig friska är att föredra. Vi jobbar även mycket med att glesa ur buskage och höja trädkronor för att bevara siktlinjer vilket är viktigt för den upplevda tryggheten, avslutar Jessica.

Rosa och gult på Stattena.
Tulpaner och påskliljor på Fredriksdal.
Narcisser i perennrabatt på Wilson Park.

Så här jobbar Helsingborgshems trädgårdssupport.

Ta reda på mer om Stiftelsen Tryggare Sverige.