Din nya hyra för 2016

2015-10-02 Nyhet

Helsingborgshem och Hyresgästföreningen är nu överens om nya hyror för 2016. Överenskommelsen innebär att hyran höjs med 0,13 %.

Fråga efter legitimation

2015-09-02 Nyhet

Fråga alltid efter legitimation innan du släpper in någon som utger sig komma på uppdrag av Helsingborgshem

Ny detaljplan för etapp 2 på Grönkulla

2015-08-13 Nyhet

  Under augusti lämnas en ansökan om ny detaljplan in för etapp 2, som omfattar Grönkullagatan 1, 3, 5 och 7. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga fler bostäder eftersom ett av målen för projekt DrottningH är att på sikt dubblera antalet bostäder på Drottninghög.

Vackra växter och naturliga mötesplatser på Elineberg

2015-07-10 Nyhet

Planeringen av utemiljön, kring både nya och befintliga hus, på Elineberg är i det stora hela klart. Landskapsarkitekterna har fått i uppdrag att skapa naturliga kopplingar mellan husen och Jordbodalen. Samtidigt som de nya husen ska integreras med de gamla för att skapa en harmonisk helhet.

Satsningar på trygghet och skötsel ger resultat

2015-06-24 Nyhet

Hela 65 % av våra hyresgäster tog chansen att tycka till i vår nöjd-kund-mätning som skickades ut i våras, vilket visar på ett stort engagemang bland våra boende som vi är väldigt glada för.

Nya bostäder och utemiljösatsning på Husensjö

2015-06-18 Nyhet

Vi håller kvar vid vår höga nybyggnadstakt och planerar för 60 nya lägenheter på Husensjö. De nya bostäderna stärker hyresrätten i ett populärt område där andra upplåtelseformer dominerar idag.